top of page
main-bg.jpg

Seminarium

Redemptoris Mater

Użhorod

Dokądkolwiek poruszał je duch, tam szły także koła; równocześnie podnosiły się z nimi, ponieważ duch życia znajdował się w kołach. Gdy się poruszały [te istoty], ruszały się i koła, a gdy przestawały, również i koła się zatrzymywały: gdy one podnosiły się z ziemi, koła podnosiły się również, ponieważ duch życia znajdował się w kołach (Ez 1,20-21)

1_.jpeg

CZYM SĄ SEMINARIA REDEMPTORIS MATER

W 1988 ROKU, PAPIEŻ JAN PAWEŁ II, ZAŁOŻYŁ PIERWSZE SEMINARIUM REDEMPTORIS MATER W RZYMIE.

W sytuacji, gdy całe narody o głębokich korzeniach chrześcijańskich, przede wszystkim w Europie, zaczynały porzucać wiarę i praktyki religijne, w latach 80-tych, wewnątrz charyzmatu Drogi Neokatechumenalnej, dojrzewa świadomość konieczności nowego doświadczenia misji. Liczne rodziny wyrażają swoją gotowość i zostają wysłane dając impuls “Nowej Ewangelizacji” krajów o starożytnej tradycji chrześcijańskiej, ale obecnie zsekularyzowanych.

Rodzi się w tym samym czasie potrzeba prezbiterów gotowych wyjechać z rodzinami, aby im towarzyszyć w misji: Seminarium Misyjne Diecezjalny Redemptoris Mater zostaje założone by formować nowy rodzaj prezbitera: diecezjalnego i misyjnego.

SEMINARIUM REDEMPTORIS MATER W UŻHORODZIE

NA JESIENI 2006 ROKU WŁADYKA MILAN ŠAŠIK (+ 14.07.2020) PIERWSZY RAZ MÓWI O SEMINARIUM REDEMPTORIS MATER DLA MUKACZEWSKIEJ EPARCHII.

 Seminarium Redemptoris Mater w Użhorodzie powstało w 2013 roku z woli pasterza Eparchii mukaczewskiej – władyki Milana Šašika (+ 14.07.2020), jak odpowiedź na wielką potrzebę ewangelizacji, nie tylko własnej Eparchii, ale i całego Kościoła. Zwraca się zatem do inicjatorów Drogi Neokatechumenalnej, prosząc o pomoc w postaci międzynarodowego diecezjalnego seminarium misyjnego, rytu bizantyjskiego.

IMG_9354.jpeg

NASZA FORMACJA

TAK JAK JEZUS WYSYŁAŁ APOSTOŁÓW, BY POTEM ICH ZBIERAĆ I WYSYŁAĆ PONOWNIE – KOŚCIÓŁ TROSZCZY SIĘ O PREZBITERÓW PRZEZ PERMANENTNĄ FORMACJĘ.

Formacja w Seminarium jest szczególnie skoncentrowana na stronie ludzkiej, duchowej, intelektualnej i misyjnej. Ważnym elementem jest zakorzenienie w lokalnej tradycji i kulturze, ale jednocześnie otwarcie na potrzeby misji i Kościoła powszechnego.

3_.jpg

MUKACZEWSKA EPARCHI GRECKOKATOLICKA

Greek_Catholic_Eparchy_of_Mukacheve.svg.

WEDŁUG TRADYCJI, W POŁOWIE IX WIEKU, ŚWIĘCI CYRYL I METODY, PRZYNOSZĄ ZE SOBĄ CHRZEŚCIJAŃSTWO I TRADYCJĘ LITURGICZNĄ WŁAŚCIWĄ KOŚCIOŁOWI KONSTANTYNOPOLA.

Zakarpacie, zamieszkałe przez różne narodowości i grupy etniczne, staje się naturalnym mostem między Wschodem i Zachodem. 24 kwietnia 1646 roku, w kaplicy zamku w Użhorodzie, wielka liczba kapłanów podpisała dokument Unii Mukaczewskiej Eparchii z Kościołem katolickim, prosząc i otrzymując od papieża pozwolenie na zachowanie rytu bizantyjskiego i własnych zwyczajów.

PATRONI SEMINARIUM

RELIKWIE SĄ PRZECHOWYWANE W SEMINARYJNEJ KAPLICY

Seminarium cieszy się opieką dwóch świętych patronów, którzy mu towarzyszą od momentu jego powstania, również poprzez obecność relikwii.

Podczas uroczystej Eucharystii na zakończenie konwiwencji w Porto San Giorgio 21 września 2013 roku zostały one losowo wybrane z kilku relikwii udostępnionych przez Kongregację ds. Świętych dla misji Drogi Neokatechumenalnej. Są to fragmenty kości (ex ossibus) dwóch świętych: św. Bedy Czcigodnego i bł. Giovanni (Jan) Liccio z Caccamo.

bdcbdcjhbdv.jpg

NOWY BUDYNEK

TEREN W MAŁEJ WIOSCE CYHANIWCI, GDZIE ZOSTANIE ZBUDOWANE NOWE SEMINARIUM, BYSTAŁO OFIAROWANE WŁADYCI MILANU ŠAŠIKOWI W LISTOPADZIE 2015 ROKU.

Proces przygotowania seminaryjnego wymaga odpowiedniego miejsca, które mogłoby zachęcić do modlitwy, studiów, rekreacji, zapewnienia wyżywienia i zakwaterowania całej wspólnocie seminaryjnej.

Obecnie seminarium znajduje się na ostatnim piętrze rezydencji biskupiej położonej w centrum Użhorodu. Rozwiązanie to jest tylko tymczasowe....  WIĘCEJ INFORMACJI

RMU_6401_edited.jpg
09.jpg

PROJEKT

SANKTUARIUM SŁOWA ORAZ KOŚCIÓŁ MÓWIĄ NAM O FILARACH ŻYCIA CHRZEŚCIJAŃSKIEGO: SŁUCHANIU SŁOWA E CELEBRACJI EUCHARYSTII.

Seminarium, które zostanie zbudowane, będzie odpowiadać kanonom nowej estetyki, będącej wynikiem syntezy architektury i katechezy: chcemy zbudować nie tylko budynek funkcjonalny, ale również taki, który swoim pięknem przemówi do serca każdego kto w nim żyje lub go odwiedza.

bottom of page